1 өдрийн сургалт

EQ бол амжилттай ажилтан бүрийн хөгжүүлэх хэрэгтэй чадвар юм.  Манай 1 өдрийн сургалт нь 4 цагийн турш танд өөрийгөө болон бусдыг зөвөөр удирдах, чиглүүлэх аргачлалыг заах юм. Эдгээр аргачлалыг та амьдралдаа өдөр бүр хэрэгжүүлснээр өөрийн ажил мэргэжил, харилцааны чанарыг эрс сайжруулах болно. Сургалт сэтгэлзүй болон нейросайнсын хамгийн сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны мэдээллүүдийг багтаасан.

6 долоо хоногийн сургалт

Манай 6 долоо хоногийн сургалт нь EQг байгууллагынхаа соёл болгохыг хүсч байгаа хамт олонд 7 хоног бүр 2 цагаар орж заах юм. Сургалт нь EQ-ийн 5 чадамж тус бүрийг байгууллагын ажилтнуудад орж, гэрийн даалгавартай явагдана. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл дараах линкээр орно үү.